เมื่อหมอบอกว่า "ต้องใช้ออกซิเจนที่บ้าน"
คิดถึงเมดิคอกซ์

บริการออกซิเจนการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่บ้าน ตามคำสั่งแพทย์

ออกซิเจนการแพทย์บำบัด   การให้ออกซิเจนเพื่อการรักษา  
นี่อาจไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับการใช้ออกซิเจนเพื่อการรักษา (Oxygen Therapy) แต่ก็อาจมีอีกหลายต่อหลายคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้ออกซิเจนบำบัด และ บางคนก็อาจยังสงสัยว่าทำไมหมอจึงสั่งการบำบัดออกซิเจนให้ตนเองหรือ คนในบ้านต้องใช้ออกซิเจนบำบัด เราอาจไม่แปลกใจนักหากแพทย์มีการสั่งให้ออกซิเจนบำบัดที่โรงพยาบาล เพราะการให้ออกซิเจนที่โรงพยาบาลดูจะเป็นภาพปรกติที่เราสามารถเห็นได้จนชิน จากไหนภาพยนตร์ แต่การให้ออกซิเจนบำบัดที่บ้านเราอาจไม่เคยพบเห็นได้เลยในชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันแพทย์มักจะสั่งให้ออกซิเจนที่บ้านหากผู้ป่วยในรายนั้นๆมีอาการคงที่และพร้อมที่จะกลับไปรักษาตัวที่บ้าน แพทย์จะอนุญาติให้กลับได้แต่ถ้าหากผู้ป่วยยังอาจมีภาวะพร่องออกซิเจน (Hypoxia) หรือมีภาวะพร่องออกซิเจนเรื้อรัง (Chronic Hypoxia) แพทย์ก็มักมีคำแนะนำให้มีการใช้ออกซิเจนบำบัดที่บ้าน ซึ่งสาเหตุที่ต้องแนะนำนั้นมาจากออกซิเจนการแพทย์ (Medical Oxygen) ยังไม่ถูกกำหนดว่าเป็นยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ดังนั้นออกซิเจนจึงไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อยาที่สามารถเบิกจ่ายจากระบบประกันสุขภาพได้

ดังนั้น...การจัดการแหล่งกำเนิดออกซิเจนการแพทย์ที่เหมาะสมเพื่อให้การบำบัดยังคงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วย และไม่ให้การใช้ออกซิเจนการแพทย์บำบัดที่บ้านเป็นปัญหาใหญ่กับฐานะการเงินของเรามากจนเกินไป จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนและจัดการการใช้ออกซิเจนการแพทย์ที่บ้านให้เหมาะสม วิธีเลือกแหล่งกำเนิดออกซิเจนการแพทย์ เมื่อต้องกลับไปใช้ออกซิเจนบำบัดที่บ้าน

update!