หน้าแรกเกี่ยวกับ MedicOxบริการของ MedicOxห้องแสดงสินค้าห้องข่าวห้องความรู้ห้องกิจกรรมเพื่อสังคมที่ตั้งสำนักงาน

Porttable500ชุดออกซิเจน ฉุกเฉิน สำหรับสำรองไว้ที่บ้าน หรือสถานพยาบาลขนาดเล็ก โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหืดที่มีระยะของโรคอยู่ในระยะเฉียบพลันรุนแรงซึ่ง หลอดลมไม่ตอบสนองต่อยา ขนาดบรรจุ 500 ลิตรก๊าซที่แรงดัน 2,200 psi ตัวถังเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบา 2 ก.ก. สูง 50 cm เส้นผ่าศูนย์กลาง 11 cm กรณีมีการบำบัดด้วยออกซิเจนแบบ Long Term สามารถแจ้งปรับต่อชุดต่อให้ความชื้นได้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการออกไปเดินเล่นนอกบ้าน

ระยะเวลาในการใช้งานที่ 3 ลิตรต่อนาที 115 นาที

Cylinder (ท่อออกซิเจน)

วัสดุ/ขนาด

อลูมิเนียม/ สูง 41.9 ซ.ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 11ซ.ม.

น้ำหนัก

2 ก.ก.

ขนาดบรรจุ

500 ลิตรก๊าซ 0.5 คิว

แรงดันทดสอบ / แรงดันใช้งานสูงสุด

3,600 psi / 2,200 psi

แรงดันใช้งานปกติ

1,500 psi

มาตรฐานวาล์ว

CGA 870

Regulator (ชุดลดความดัน)/Flow meter (ชุดควบคุม)

มาตรฐานข้อต่อ

CGA 870

อัตราการไหล

0-15 lpm

ปรับต่อชุดให้ความชื้น

สายหายใจแบบ เสียบจมูก หรือหน้ากาก (เลือก)

กระเป๋าสำหรับบรรจุแบบสะพาย


portable700

 

 

 

 

 

 

ชุดให้ออกซิเจน สำหรับเดินทาง พร้อมกระเป๋ารถเข็น ติดตั้งชุดปรับค่าเพื่อให้ความชื้น เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอัตราการใช้ไม่เกิน 2 ลิตรต่อนาที ในการออกไปทำกายภาพบำบัด ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง ซึ่งมีภาวะพร่องออกซิเจนไม่มาก ขนาดบรรจุ 700 ลิตรก๊าซ ที่แรงดัน 2,200 psi

ระยะเวลาในการใช้งาน 2 ลิตรต่อนาที ที่ 4.35 ชั่วโมง

Cylinder (ท่อออกซิเจน)

วัสดุ/ขนาด

อลูมิเนียม/ สูง 75 ซ.ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 11ซ.ม.

น้ำหนัก

4 ก.ก.

ขนาดบรรจุ

700 ลิตรก๊าซ 0.7 คิว

แรงดันทดสอบ / แรงดันใช้งานสูงสุด

3,600 psi / 2,200 psi

แรงดันใช้งานปกติ

1,500 psi

มาตรฐานวาล์ว

CGA 870

Regulator (ชุดลดความดัน)/Flow meter (ชุดควบคุม)

มาตรฐานข้อต่อ

CGA 870

อัตราการไหล

0-15 lpm

ปรับต่อชุดให้ความชื้น

สายหายใจแบบ เสียบจมูก หรือหน้ากาก (เลือก)

กระเป๋าสำหรับบรรจุแบบรถเข็น

 

ถังออกซิเจนอลูมิเนียม 150 ลิตร

ชุดสำรองออกซิเจนสำหรับผู้เป็นโรคหืด

โรคหืด (Asthma) ผู้ป่วยที่เป็นโรคหืด มักพบปัญหาของภาวะหายใจลำบากบ่อยๆ ที่เรียกว่าการจับหืด ซึ่งเกิดจากภาวะการหดตัวของหลอดลม ดังนั้นผู้ป่วยหืดมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาขยายหลอดลมทุกครั้งเมื่อเกิดการจับหืดขึ้น การใช้ยาขยายหลอดลมเป็นความยามในการเปิดทางให้อากาศไหลผ่านเข้าไปได้ง่ายขึ้น แต่บางครั้งยาขยายหลอดลมอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาของผู้ป่วยที่มีภาวะของโรคหืดที่อยู่ในระยะเฉียบพลันรุนแรงได้

การเลือกทางออกโดยการสำรองออกซิเจนการแพทย์นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้จากภาวะจับหืดของ
โรค แบบเฉียบพลันรุนแรง ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับยาขยายหลอดลมได้ด้วย หรือการสำรองไว้สำหรับการเดินทางไปโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน

 

Cylinder (ท่อออกซิเจน)

วัสดุ/ขนาด

อลูมิเนียม/ สูง 40 ซ.ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซ.ม.

น้ำหนัก

1 ก.ก.

ขนาดบรรจุ

150 ลิตรก๊าซ 0.15 คิว

แรงดันทดสอบ / แรงดันใช้งานสูงสุด

3,600 psi / 2,200 psi

แรงดันใช้งานปกติ

1,500 psi

มาตรฐานวาล์ว

CGA 870

Regulator (ชุดลดความดัน)/Flow meter (ชุดควบคุม)

มาตรฐานข้อต่อ

CGA 870

อัตราการไหล

0-15 lpm

ปรับต่อชุดให้ความชื้น

สายหายใจแบบ เสียบจมูก หรือหน้ากาก (เลือก)

กระเป๋าสำหรับบรรจุแบบสะพาย


Cylinder & Container
Respiratory Device
Ventilation Machine
 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก MedicOx Oxygen Line : 0-2212-6788

หมายเหตุ : ราคา พิเศษสำหรับผู้ใช้บริการของ MedicOx / กรณีต้องการใช้บริการเติมออกซิเจนการแพทย์กรุณาตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ

 

 

 

 

 
Copyright ? 2007 MedicOx. All rights reserved.