หน้าแรกเกี่ยวกับ MedicOxบริการของ MedicOxห้องแสดงสินค้าห้องข่าวห้องความรู้ห้องกิจกรรมเพื่อสังคมที่ตั้งสำนักงาน
 • การวางแผนการใช้ออกซิเจนที่บ้าน
 • การขอใช้บริการของเมดิคอกซ์
 • อัตราค่าใช้จ่าย และพื้นที่ให้บริการ
 • คำชี้แจงของผู้ให้บริการ

 

 • การวางแผนการใช้ออกซิเจนที่บ้าน

  เมื่อแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้าน นั่นเป็นสัญญาณแสดงว่าอาการป่วยของผู้ป่วยได้คงที่แล้ว และการกลับบ้านมักจะมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ป่วย เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่มักดีใจที่จะได้กลับไปอยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น และสุขภาพกายก็จะดีขึ้นตามมาด้วย แน่นอนเนื่องจากผู้ป่วยยังถือว่าอยู่ในภาวะป่วยอยู่จึงมักจะใช้ชีวิตอย่างปกติไม่ได้เช่นเดิม ญาติเองก็อาจจะรู้สึกกังวลใจอยู่ไม่น้อย แตนั่น่ไม่ได้หมายความว่าความไม่ปรกตินี้จะทำให้ผู้ป่วยและญาติไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ เพียงแต่ทุกคนเรียนรู้ที่จะดูแล เข้าใจ ภาวะของอาการป่วยนั้นร่วมกัน

  การที่แพทย์สั่งให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนการแพทย์ที่บ้าน นั่นหมายถึงว่าผู้ป่วยมีภาวะพร่องออกซิเจนที่คงที่ดีแล้ว ดังนั้นผู้ป่วยจึงกลับบ้านแต่ต้องมีการให้ออกซิเจนเพื่อรักษาภาวะพร่องออกซิเจนด้วย การให้ออกซิเจนนั้นก็เหมือนกับการให้ยา ในบางประเทศจะถือว่าออกซิเจนการแพทย์คือยา นั่นคือผู้ป่วยจะรับยาและออกซิเจนตามแผนการรักษาของแพทย์ ดังนั้นญาติและผู้ป่วยไม่ควรมีความกังวลจนมากเกินไปในการใช้ออกซิเจน เพราะเมื่อภาวะพร่องออกซิเจนหมดไป แพทย์ก็จะสั่งลดอัตรการรับหรือสั่งหยุดให้ออกซิเจน เช่นเดียวกับยา

  แล้วจะต้องเตรียมตัวอย่างไรดี?
  ก่อนท่านจะพาผู้ป่วยกลับบ้านท่านต้องสอบถามหรือรับทราบแผนการรักษา และการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ที่บ้าน รวมถึงวิธีการประเมินอาการผู้ป่วยในเบื้องต้น จากแพทย์หรือ พยาบาลก่อน ทำความเข้าใจให้ดี ไม่เข้าใจตรงไหนต้องสอบถาม และสำหรับการใช้ออกซิเจนนั้น ท่านจะต้องทราบข้อมูลต่างๆต่อไปนี

  1. อัตราการไหล (Flow rate) ของออกซิเจนที่จะให้ผู้ป่วย
  2. ระยะเวลาและจำนวนครั้ง ในการให้ใน 1 วัน
  3. เทคนิคการให้ออกซิเจน (อุปกรณ์หายใจ)
  4. กิจกรรมที่ผู้ป่วยสามารถทำได้ และกิจกรรมที่แพทย์สั่งให้ทำสม่ำเสมอ เช่นการออกกำลังกาย
  5. การพ่นยา (ซึ่งจะต้องมีคำถามเพิ่มเติมดังต่อไปนี้)
       
   • อัตราการไหลของออกซิเจนที่ใช้ในการพ่นยา
   • ระยะเวลาและจำนวนครั้งในการพ่นยา (Aerosal therapy) ใน 1 วัน
   • ข้อแนะนำสำคัญอื่นๆในการพ่นยา

    เมื่อท่านทราบข้อมูลต่างๆ แล้วจึจะสามารถวางแผนในในการใช้ออกซิเจที่บ้านได้ โดยสามารถขอคำปรึกษาการใช้ออกซิเจนที่บ้านผ่าน MedicOx Oxygen Line : 0-2212-6788 ในวันและเวลาดังต่อไปนี

   จันทร์ - ศุกร์ 8.30-19.00 น.
   เสาร์ 8.30-18.00 น.
   วันอาทิตย์ หยุดทำการ

<TOP


 • การเลือกแหล่งกำเนิดออกซิเจน

  การเลือกแหล่งกำเนิดออกซิเจนที่จะใช้ที่บ้านนั้น จะขึ้นอยู่กับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการให้ออกซิเจน (ด้านบน) มาพิจารณา เพราะการรับออกซิเจนที่หากหากไม่มีการวางแผนที่ดีพอจะนำมาซึ่งปัญหาค่าใช้จ่าย และการรักษาที่ไม่ได้ผลตามแผนการรักษา หลักการจัดหาแหล่งกำเนิดออกซิเจนไปใช้ที่บ้านต้องจัดการแหล่งกำเนิดดังนี้

  1. แหล่งกำเนิดออกซิเจนหลัก ใช้ในการให้ออกซิเจนในภาวะปกติ
  2. แห่งกำเนิดออกซิเจนสำรอง และการเคลื่อน ใช้กรณีสำรองเมื่อแหล่งกำเนิดหลักให้ออกซิเจนไม่ได้ หรือใช้ในการเคลื่อนย้าย การทำกิจกรรม รวมถึงใช้ในการบำบัดละอองฝอย (พ่นยา)

   การจะเลือกใช้แหล่งกำเนิดแบบใดจะขึ้นอยู่กับแผนการรักษา และค่าใช้จ่ายในการรักษา
       

   การให้ออกซิเจนระดับต่ำแบบระยะยาว (Low flow - long term oxygen therapy)

   อัตราการให้ (lpm)

   ระยะเวลาในการให้

   สภาพผู้ป่วย

   แหล่งกำเนิดปกติ

   แหล่งกำเนิดสำรอง

   0-1.5

   15-24 ช.ม.

   ทำกิจกรรมได้ หรือติดเตียง

   ถังอลูมิเนียม 1.2 คิว

   ถังอลูมิเนียม 1.2 คิว หรือเล็กว่า

   2-3

   15 ช.ม.

   ทำกิจกรรมได้

   ถังอลูมิเนียม 1.2 คิว

   ถังอลูมิเนียม 1.2 คิว
   หรือเล็กกว่า

   2-3

   24 ช.ม.

   ทำกิจกรรมได้

   เครื่องกำเนิด

   ถังอลูมิเนียม 1.2 คิว
   หรือเล็กกว่า

   2-3

   15-24 ช.ม.

   ติดเตียง

   เครื่องกำเนิด

   ถังอลูมิเนียม 1.2 คิว   การให้ออกซิเจนระดับสูงแบบระยะยาว (High flow - long term oxygen therapy)

   อัตราการให้ (lpm)

   ระยะเวลาในการให้

   สภาพผู้ป่วย

   แหล่งกำเนิดปกติ

   แหล่งกำเนิดสำรอง

   4-5

   15-24 ช.ม.

   ทำกิจกรรมได้ หรือติดเตียง

   ถังเหล็กขนาด 6 คิว หรือเครื่องกำเนิดประสิทธิภาพสูง หรือHome piping

   ถังอลูมิเนียม 1.2 คิว

   6 ขึ้นไป

   15-24 ช.ม.

   ทำกิจกรรมได้ หรือติดเตียง

   ถังเหล็กขนาด 6 คิว หรือเครื่องกำเนิดประสิทธิภาพสูง หรือHome piping

   ถังอลูมิเนียม 1.2 คิว


หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MedicOx Oxygen Line : 0-2212-6788

<TOP


 • MedicOx ช่วยแก้ปัญหา ให้ท่านได้อย่างไรบ้าง
  ปัจจุบันนอกจาก MedicOx นอกจากจะให้บริการด้านคำปรึกษาผ่าน MedicOx Oxygen Line : 0-2212-6788 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว (แม้ท่านจะไม่ได้ใช้บริการของ MedicOx) ท่านยังขอใช้บริการออกซิเจนการแพทย์ได้อีกด้วย โดย MedicOx มีการบริการออกซิเจนในรูปแบบถังพร้อม บริการเติมจนถึงบ้าน (กรุณาตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ) ด้วยถังบรรจุแบบอลูมิเนียมขนาด 1.2 คิว ซึ่งใช้แบ่งบรรจุเฉพาะออกซิเจนการแพทย์เท่านั้น ดังนั้นบริการของ MedicOx จะสอดค้องกับผู้ป่วยหรือผู้ใช้ออกซิเจนที่มีการบำบัดแบบ Low Flow และการจัดการแหล่งกำเนิดสำรอง

  ทั้งนี้กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการใช้ถังอลูมิเนียมแทน ถังเหล็กขนาดใหญ่เนื่องจากต้องบำบัด แบบ High Flow และไม่มีสถานที่ในการติดตั้งถังเหล็กขนาดใหญ่ท่านสามารถขอใช้บริการแบบ Home Piping ได้ โดยสอบถามได้ที่ MedicOx Oxygen Line : 0-2212-6788


  Alumimium Service Cylinder Regulator ลดแรงดันของออกซิเจน Flow meter แสดงอัตราการไหลของออกซิเจน Humidifier ชุดให้ความชื้น Valve มาตรฐาน CGA 540 ตัวถังอลูมิเนียม เกจบอกค่าแรงดันของถัง

  Cylinder (ท่อออกซิเจน)

  วัสดุ/ขนาด

  อะลูมิเนียม/ สูง 85 ซ.ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 ซ.ม.

  น้ำหนัก

  8 ก.ก.

  ขนาดบรรจุ

  1,200 ลิตรก๊าซ

  แรงดันทดสอบ / แรงดันใช้งานสูงสุด

  3,600 psi / 2,200 psi

  แรงดันใช้งานปกติ

  1,500 psi

  มาตรฐานวาล์ว

  CGA 540

  Regulator (ชุดลดความดัน)/Flow meter (ชุดควบคุม)

  มาตรฐานข้อต่อ

  CGA 540

  แรงดันออก

  50 psi

  อัตราการไหล

  0-15 lpm


  <TOP

 • อัตราค่าใช้จ่าย

  อัตราค่าใช้จ่ายในการใช้บริการมี 3 ส่วนดังนี้

  1. ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ 7,754 บาท (รายการอุปกรณ์จัดไว้สำหรับผู้เริ่มใช้ออกซิเจนบำบัดที่บ้าน กรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้ออกซิเจนอยู่แล้ว     จะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะถังเท่านั้น ซึ่งถังเป็นระบบหมุนเวียน ดังนั้นถังจะได้รับการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา)     กรณีถังบรรจุเมื่อเลิกใช้บริการสามารถแจ้งคืนถังได้โดย MedicOx มีกำหนดอัตรารับคืน 2,000 บาทต่อถัง     ซึ่งถังต้องอยู่ในสะภาพการใช้งานได้

  2. ออกซิเจนการแพทย์    110 บาทต่อถัง

  3. ค่าขนส่งเริ่มต้นที่     100 บาทต่อรอบ (1 รอบส่งได้สูงสุด 3 ถัง)     <TOP


 • พื้นที่ให้บริการ

  ปัจจุบัน MedicOx เปิดให้บริการออกซิเจนการแพทย์ทั้งสิ้น 37 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการได้จาก MedicOx Oxygen Line : 0-2212-6788

  <TOP • คำชี้แจงของผู้ให้บริการ
  บริษัท เป็นเพียงผู้ให้บริการออกซิเจนการแพทย์เท่านั้น กรณีที่ท่านพบปัญหาในการใช้ออกซิเจนบำบัดเช่น การแพ้ ควรปรึกษาแพทย์ผู้ให้การรักษา

  <TOP

 
Copyright ? 2007 MedicOx. All rights reserved.