หน้าแรกเกี่ยวกับ MedicOxบริการของ MedicOxห้องแสดงสินค้าห้องข่าวห้องความรู้ห้องกิจกรรมเพื่อสังคมที่ตั้งสำนักงาน

เรื่องของ Regulator อุปกรณ์สำคัญในการใช้ออกซิเจนบำบัด

พิร 9-02-50

Regulator (เรกูเลเตอร์) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ลดแรงดันของออกซิเจนที่อยู่ภายในถังก่อนนำมาใช้งาน เนื่องจากว่า แรงดันที่อยู่ภายในถังนั้นสูงมากระดับ 150 บาร์ แต่การใช้งานในทางการแพทย์นั้นเราจะลดแรงดันของ ออกซิเจนที่นำออกมาใช้ให้เหลือแค่ 3 บาร์เท่านั้น เรกูเลเตอร์นั้นมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับว่าจะนำมาใช้กับก๊าซตัวใด สำหรับออกซิเจนนั้น เรกูเลเตอร์ต้องมีข้อต่อ ตามมาตรฐาน CGA 540 (The Compressed Gas Association) ซึ่งจะใช้ต่อกับวาล์วมาตรฐาน CGA 540 เช่นกัน เรกูเลเตอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ จะติดตั้งมาคู่กับ Flow meter ซึ่งโฟลมีเตอร์มีหน้าที่ควบคุมอัตรการไหลของออกซิเจนที่ผ่านการลดแรงดัน จากเรกูเลเตอร์แล้ว

เรกูเลเตอร์จะมีหน้าปัทม์บอกปริมาณแรงดันก๊าซในท่อด้วยซึ่งในบ้านเรามักใช้หน่วย ปอนด์ต่อตารางนิ้ว psi ดังนั้นเข็มชี้บอกแรงดันจะเป็นตัวบอกว่าออกซิเจนมี หรือหมดแล้ว นั่นเอง

ที่กล่าวข้างต้นเป็นเรกูเลเตอร์แบบ CGA540 ทั้งนี้ วาล์วแบบ CGA870 ก็จะต้องต่อกับ Regulator แบบ CGA870 ในบางครั้งมีการออกแบบให้ Regulator ใช้กับวาล์วในลักษณะตรงข้ามกันด้วย ตามความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้น เช่นต้องการใช้วาล์วแบบ 540 ไปใช้ในงานฉุกเฉินแทนเนื่องจากมีท่อที่มีวาล์ว 540 อยู่แล้ว ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานที่เพิ่มเติมออกไป

ข้อดีของ Regulator แบบ 870 คือ ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการติดตั้งเข้ากับวาล์วของท่อ แต่ราคาจะแพงกว่าแบบ 540 แบบ

ข้อแตกต่างของ Flow meter ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Regulator ทั้ง 2 แบบ

Flow meter ที่ติดตั้งมากับเรกูเลเตอร์แบบ 870 จะเป็นแบบสเกลหยาบ คือไม่สามารถปรับเป็นหน่วยย่อยได้เนื่องจาก โฟลมีเตอร์แบบนี้ต้องการให้มีความกระทัดรัด ใช้งานได้เร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ส่วนโฟลมีเตอร์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ เรกูเลเตอร์แบบ 540 จะเป็นแบบสเกลละเอียด (หลอดแก้ว) ซึ่งสามารถปรับอัตราการให้ที่ละเอียดกว่า

เรกูเลเตอร์นั้นสำคัญมาก หากไม่ลดแรงดันของท่อ ก็จะไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งมีอันตรายสูงมาก แรงดันที่สูงกว่า 3 บาร์ อาจทำลายให้เนื้อเยื่อฉีกขาด ดังนั้น เรกูเลเตอร์ที่ดี ควรจะมีเอกสารยืนยันการทดสอบ (Calibrate) ของ โฟลมีเตอร์ ร่วมด้วย

กรณีของผู้ป่วยที่มีการเจาะคอ Tracheostomy และต้องให้ออกซิเจนโดยใช้ท่องวงช้าง (Corrugate tube) ต่อผ่าน Nebulizer แบบ Bubleใช้อัตราการให้แบบ High Flow ต้องใช้เรกูเลเตอร์แบบ 540 ซึ่งเรกูเลเตอร์ตัวนั้นต้อง มี โฟลมีเตอร์ที่รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ให้ออกซิเจนในแบบดังกล่าวด้วย

 

 

 
Copyright ? 2007 MedicOx. All rights reserved.