หน้าแรกเกี่ยวกับ MedicOxบริการของ MedicOxห้องแสดงสินค้าห้องข่าวห้องความรู้ห้องกิจกรรมเพื่อสังคมที่ตั้งสำนักงาน
ประธานกรรมการ

15 กุมภาพันธ์ 2549     

เมดิคอกซ์ ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 1ล้านบาท โดยมีคุณสมชาย  ศรีจิรารัตน์ ป ระธานกลุ่มบริษัท ไทยเหิร จำกัด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ โดยมีคุณอดิสรณ์  สืบสุขสกุลวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

23 มีนาคม 2549

เมดิคอกซ์เปิดให้บริการออกซิเจนการแพทย์บรรจุถังอลูมิเนียม เป็นครั้งแรกโดย จัดส่งตรงถึงบ้านผู้ป่วยด้วยเจ้าหน้าที่ Home Care Agent

HCA
care

30 เมษายน 2549

เมดิคอกซ์ เปิดสายตรง Breathe easier line : 0-2212-6788 เพื่อให้คำปรึกษาการใช้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วยที่บ้านในเขตกรุงเทพฯเป็นครั้งแรก พร้อมกับเป็นสายตรงสั่งบริการออกซิเจน โดยจัดงานเปิดตัวในวันหืดโลก 2549 ร่วมกับมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย

ศ.เกียรติคุณ.นพ.ชัยเวช นพ.ณัฐสกล

19 พศจิกายน 2549

Wold COPD Day 2006 เมดิคอกซฺได้เปลี่ยนชื่อเรียกสายตรง Braethe easier line เป็น Medicox Oxygen Line : 0-2212-6788 เพื่อรองรับการให้ข้อมูลเรื่องออกซิเจนแก่กลุ่มผู้ป่วยทั่วประเทศ และให้บริการสั่งออกซิเจนแก่ผู้ป่วยในกรุงเทพฯ รวม 37 เขต

ให้ข้อมูลและความรู้
Team ปัจจุบันเมดิคอกซ์ ได้รับความไว้วางใจจากสถานพยาบาลสำคัญๆ ในเขตกรุงเทพฯ ให้เป็นผู้ดูแลด้านการให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วยที่บ้าน จากหลายสถานพยาบาลด้วยกัน

We direct easier breathing to your home

<BACK
 
Copyright ? 2007 MedicOx. All rights reserved.