หน้าแรกเกี่ยวกับ MedicOxบริการของ MedicOxห้องแสดงสินค้าห้องข่าวห้องความรู้ห้องกิจกรรมเพื่อสังคมที่ตั้งสำนักงาน

จะเลือกเครื่องผลิตออกซิเจนหรือถังออกซิเจนด

หลายท่านที่มีผู้ป่วยต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้วแพทย์สั่งให้ใช้ออกซิเจนที่บ้านจะมักจะมีปัญหาในการเลือกแหล่งกำเนิดออกซิเจนเสมอ เพราะต้องกังวลกับปัญหาหลายอย่างด้วยกัน เช่นกังวลว่าแหล่งกำเนิดออกซิเจนที่จะใช้ที่บ้านจะเหมือนที่โรงพยาบาลมั๊ย ค่าใช้จ่ายสูงมั๊ย อันตรายมั๊ยกับการมีแหล่งกำเนิดออกซิเจนไว้ที่บ้าน มีเครื่องผลิตดีมั๊ยไม่ต้องหาเติมออกซิเจน จะระเบิดมั๊ย(กรณีที่เป็นถัง)เพราะไม่คุ้นเคยและยังไม่มีคนในบ้านที่มีความรู้เรื่องนี้ อีกอย่างก็ต้องฝ่ากระแสคำแนะนำหรือข้อมูลจากคนรอบข้างหรือพนักงานขายหรือสื่อต่างๆมากมาย แล้วอย่างนี้จะตัดสินใจอย่างไรดีล่ะ

หลายท่านอาจลืมไปว่าการใช้ออกซิเจนที่บ้านนั้นเป็นคุณภาพชีวิตที่สำคัญของผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องภาวะพร่องออกซิเจน ผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจนเพียงพอและสอดคล้องกับภาวะพร่องออกซิเจนที่แพทย์ระบุจะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ แต่หากได้รับไม่เพียงพอก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

แพทย์มักต้องการให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะพร่องออกซิเจนได้รับออกซิเจนขณะอยู่ที่บ้านในปริมาณที่พอเหมาะจริงๆ จนกว่าจะสามารถแก้ไขภาวะพร่องออกซิเจนนั้นได้ แม้เป็นที่ทราบกันดีว่าการใช้ออกซิเจนที่บ้านนั้นมีความยุ่งยากอยู่ไม่น้อย และความยุ่งยากนี้ได้กลายเป็นประเด็นที่ทำให้ญาติหรือผู้ป่วยมองข้ามภาวะพร่องออกซิเจนที่แพทย์กำลังให้ความสำคัญในการรักษา

เครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุออกซิเจน ถูกออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันมิได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานทดแทนกันแต่การใช้เครื่องผลิตและถังจะเข้ามาทดแทนข้อด้อยของอุปกรณ์แต่ละแบบ
ถังออกซิเจนการแพทย์
ถังบรรจุออกซิเจน แม้ว่าจะสามารถบรรจุออกซิเจนที่ได้มาตรฐานการแพทย์ซึ่งต้องมีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.95% แต่ก็มีข้อเสียเช่น ต้องหาแหล่งจัดเติม ต้องมีการขนส่ง กรณีถังเหล็กมักหนักและเป็นสนิม และยังต้องกังวลถึงระยะเวลาที่ต้องทดสอบถังให้อยู่ในความปลอดภัย กรณีที่หลีกเลี่ยงมาใช้ถังอลูมิเนียมก็ยังต้องเผชิญกับราคาถังที่สูงกว่าถังเหล็ก

เครื่องผลิตออกซิเจน

สำหรับเครื่องผลิต แม้ว่าไม่ต้องจัดหาเติมออกซิเจนแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นๆอีก เช่นความบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการแพทย์(90 +/- 3%)แต่ยังเป้นออกซิเจนที่ยอมรับได้ในการใช้บำบัดภาวะพร่องออกซิเจนแบบเรื้อรังในระดับต่ำๆ การบำรุงรักษาซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า ปัญหาไฟฟ้าดับ ต้องการการบำรุงรักษาโดยผู้ชำนาญการ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ได้ ต่อพ่วงเพื่อใช้งานกับเครื่องช่วยหายใจไม่ได้ แต่มีข้อดีสามารถลดค่าใช้จ่ายการใช้ออกซิเจนระยะยาว

จะเ็้ห็นได้ว่าแหล่งกำเนิดออกซิเจนทั้ง 2 แบบ มีจุดเด่นด้อยต่างกัน ดังนั้นการเลือกแหล่งกำเนิดที่ดีจึงไม่สามารถพิจารณาจากคุณลักษณะของแหล่งกำเนิดแต่ละแบบ แต่ต้องดูที่ภาวะของผู้ป่วยและคำสั่งการรักษาของแพทย์เป็นสำคัญ จึงจะเหมาะสมและสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายมากที่สุด

ตารางที่ 1

อัตราการให้ (lpm)

ระยะเวลาในการให้

สภาพผู้ป่วย

แหล่งกำเนิดปกติ

แหล่งกำเนิดสำรอง

0-1.5

15-24 ช.ม.

ทำกิจกรรมได้ หรือติดเตียง

ถังอลูมิเนียม 1.2 คิว

ถังอลูมิเนียม 1.2 คิว หรือเล็กว่า

2-3

15 ช.ม.

ทำกิจกรรมได้

ถังอลูมิเนียม 1.2 คิว

ถังอลูมิเนียม 1.2 คิว
หรือเล็กกว่า

2-3

24 ช.ม.

ทำกิจกรรมได้

เครื่องกำเนิด

ถังอลูมิเนียม 1.2 คิว
หรือเล็กกว่า

2-3

15-24 ช.ม.

ติดเตียง

เครื่องกำเนิด

ถังอลูมิเนียม 1.2 คิว

จากตารางที่ 1 ข้างต้นเป็นตารางที่ระบุถึงแหล่งกำเนิดออกซิเจนโดยมีความสัมพันธ์อัตราการให้ออกซิเจนซึ่งจะถูกสั่งโดยแพทย์ผู้ให้การรักษา ซึ่งเป็นลักษณะคำสั่งรักษาด้วยอัตราการให้ออกซิเจนไม่สูงนัก

ตารางที่ 2

อัตราการให้ (lpm)

ระยะเวลาในการให้

สภาพผู้ป่วย

แหล่งกำเนิดปกติ

แหล่งกำเนิดสำรอง

4-5

15-24 ช.ม.

ทำกิจกรรมได้ หรือติดเตียง

ถังเหล็กขนาด 6 คิว หรือเครื่องกำเนิดประสิทธิภาพสูง หรือHome piping

ถังอลูมิเนียม 1.2 คิว

6 ขึ้นไป

15-24 ช.ม.

ทำกิจกรรมได้ หรือติดเตียง

ถังเหล็กขนาด 6 คิว หรือเครื่องกำเนิดประสิทธิภาพสูง หรือHome piping

ถังอลูมิเนียม 1.2 คิว

จากตารางที่ 2 เป็นตารางที่ระบุถึงแหล่งกำเนิดออกซิเจนโดยมีความสัมพันธ์อัตราการให้ออกซิเจนซึ่งจะถูกสั่งโดยแพทย์ผู้ให้การรักษา ซึ่งเป็นลักษณะคำสั่งรักษาด้วยอัตราการให้ออกซิเจนในระดับสูง

ดังนั้นการเลือกใช้แหล่งกำเนิดออกซิเจนที่สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานจะต้องคำนึงถึงการรักษาของแพทย์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามแผนการรักษาของแพทย์ จากนั้นจึงพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น จึงจะได้แหล่งกำเนิดที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่จะเกิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายตรงเมดิคอกซ์ออกซิเจน : 0-2212-6788

Technical Support

 

 
Copyright ? 2007 MedicOx. All rights reserved.