หน้าแรกเกี่ยวกับ MedicOxบริการของ MedicOxห้องแสดงสินค้าห้องข่าวห้องความรู้ห้องกิจกรรมเพื่อสังคมที่ตั้งสำนักงาน
Our Neighborhood

สารจากกรรมการผู้จัดการ

กว่าจะมาเป็น MedicOx

ย่างก้าวที่ผ่านมา เพื่อก้าวย่างที่ยั่งยืน

มูลนิธิโรคหืด

อดิสรณ์ สืบสุขสกุลวงศ์

อดิสรณ์  สืบสุขสกุลวงศ์
กรรมการผู้จัดการบริษัท เมดิคอกซ์ จำกัด

พบกับการเปิดใจของผู้บริหารหนุ่มหัวเรือใหญ่แห่ง MedicOx ทางวิทยุ อสมท. FM 96.5 รายการ Modern Business เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549 โดย คุณวรพงษ์ แจ้งจิตต์ และคุณจิระ ห้องสำเริง

MD Talk

MedicOx Team

กว่า 3 ปี มาแล้ว ที่เราได้พบปัญหาของผู้ป่วย ที่ต้องกลับไปใช้ออกซิเจนที่บ้านตามคำสั่งแพทย์ เราจึงมุ่งมั่นเสมอมาที่จะแก้ปัญหาการใช้ออกซิเจน
เหล่านี้ให้หมดไป นี่คือก้าวแรกของเรา

ทุกคนใน MedicOx พร้อมเสมอที่จะสร้างการหายใจ
ที่ดีขึ้นกว่าเดิม
ของคนไทยทุกๆคน

Our President

รอยเท้าปี 2549

สมาคมโรคปอดอังกฤษ
สมาคมโรคปอดอเมริกัน รายนามที่ปรึกษาด้านการแพทย์และการพยาบาล
 
Copyright ? 2007 MedicOx. All rights reserved.